Showtitels - Huize Fylgievold

Fylgievold
Noorse Boskatten
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Informatie

CAC Certificat d'Aptitude au Championnat
- A cat must have been awarded with 3 CAC under 3 different judges.Title: Champion (Ch.)
Wordt uitgereikt aan katten in de open klasse, die de U1 hebben behaald. De kat die drie C.A.C.'s in dezelfde varieteit heeft verkregen bij drie verschillende keurmeesters, mag de titel Kampioen (Ch.) voeren.

CAP Certificat d'Aptitude au Premior
- A cat must have been awarded with 3 CAP under 3 different judges.Title: Premior (Pr.)
Wordt uitgereikt aan katten in de kastratenklasse, die de U1 hebben behaald. De kat die drie C.A.P.'s in dezelfde varieteit heeft verkregen bij drie verschillende keurmeesters, mag de titel Premior (Pr.) voeren.

CACIB Certificat d'Aptitude au Championnat International de Bauté
Wordt uitgereikt aan de kat met de U1 in de Kampioensklasse. Drie C.A.C.I.B.'s in ten minste twee verschillende landen verkregen bij twee verschillende keurmeesters, geeft recht op de titel Internationaal Kampioen (Int.Ch.).

CAPIB Certificat d'Aptitude au Premiorat International de Beauté
Wordt uitgereikt aan de kat met de U1 in de premiorenklasse. Drie C.A.P.I.B.'s in ten minste twee verschillende landen verkregen bij twee keurmeesters, geeft recht op de titel Internationaal Premior (Int.Pr.).

CAGCI Certificat d'Aptitude au Grand Championnat International
Wordt uitgereikt aan de kat die de U1 heeft behaald in de Internationale Kampioensklasse. Drie C.A.G.C.I.'s in ten minste twee verschillende landen verkregen bij drie verschillende keurmeesters, geeft recht op de titel Groot Internationaal Kampioen (Gr.Int.Ch.).

CAGPI Certificat d'Aptitude au Grand Premior International de Beauté
Wordt uitgereikt aan de kat die de U1 heeft behaald in de Internationale Premiorenklasse. Drie C.A.G.P.I.'s in ten minste twee verschillende landen verkregen bij drie verschillende keurmeesters geeft recht op de titel Groot Internationaal Premior (Gr.Int.Pr.).

CACE Certificat d'Aptitude au Championnat Europeen
Wordt uitgereikt aan de Groot Internationaal Kampioen in de Europaklasse. Drie C.A.C.E.'s in drie verschillende landen verkregen bij drie verschillende keurmeesters, geeft recht op de titel Europees (Groot Internationaal) Kampioen (Eur.Gr.Int.Ch.).

CAPE Certificat d'Aptitude au Premior Europeen
Wordt uitgereikt aan de Groot Internationaal Premior in de Europaklasse. Drie C.A.P.E.'s in drie verschillende landen verkregen bij drie verschillende keurmeesters, geeft recht op de titel Europees (Groot Internationaal) Premior (Eur.Gr.Int.Pr.)

CAGCE Certificat d'Aptitude au Grand Championnat Europeen
Wordt uitgereikt aan de Europees Kampioen in de Groot Europaklasse. Vier C.A.G.C.E.'s in vier verschillende landen verkregen bij vier verschillende keurmeesters, geeft recht op de titel Groot Europees Kampioen (Gr.Eur.Ch.).

CAGPE Certificat d'Aptitude au Grand Premior Europeen
Wordt uitgereikt aan de Europees Premior in de Groot Europaklasse. Vier C.A.G.P.E.'s in vier verschillende landen verkregen bij vier verschillende keurmeesters, geeft recht op de titel Groot Europees Premior (Gr.Eur.Pr.).

HONOUR CLASS Only awarded to European Champions an European Premiors. Examination conclude the entire class, without discrimination between the males and the females. Only a separation between long-, half long-, and shorthair.

ERE-KLASSE Alleen voor katten die reeds Europees Kampioen of Europees Premior zijn. Keuring geschiedt voor de gehele klasse, zonder onderscheid van kleur of geslacht. Zij worden alleen onderverdeeld in lang-, halflang- en korthaar.

DETERMINATION Before the original examination, cats in this class are judged by judging masters to define to which color or variety they belong. After determination, the cats are judged in the class in which they belong.

DETERMINATIE Katten in deze klasse worden voor de originele keuring door keurmeesters beoordeeld om te bepalen tot welke kleur of variëteit ze behoren. Na determinatie worden de katten gekeurd in de klasse waarin ze behoren.

© 2002 - 2017 Fylgievold
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu