Onze banner - Huize Fylgievold

Fylgievold
Noorse Boskatten
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

LinksAls je ons wilt linken, kan je dat doen door deze banner
op je eigenwebsite te plaatsen.
Link de banner naar: http://www.Fylgievold.com

Of via het zogenaamde 'deeplink'. De banner wordt dan rechstreeks vanaf onze
site op jouw homepage weergegeven.
Kopieer dan de volgende HTML-code op de door jou gewenste plek in
de broncode van je document.

<a href="http://www.fylgievold.com" title="www.fylgievold.com" target="_blank">
<img border="0" src="http://www.fylgievold.com/fylgievold2012.jpg"></a>


© 2002 - 2017 Fylgievold
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu